Systém S-Monovette®

Stabilizace cfDNA a RNA ve vzorcích

 

Nezkreslené a stabilní vzorky krve jsou základem pro spolehlivé a tím reprodukovatelné výsledky molekulárně biologických analýz. Systém S-Monovette® společnosti SARSTEDT proto zaručuje odběr žilní krve podle nejvyšších standardů. Patentovaný systém aspirace snižuje hemolýzu vzorků na minimum.

Zkumavky S-Monovette SARSTEDT nabízejí na trhu jedinečné stabilizační vlastnosti:

S-Monovette® cfDNA Exact

S-Monovette® cfDNA Exact


 • Spolehlivá stabilizace vzorků – až 14 dnů při teplotě 4 °C – 37 °C
 • Žádný vstup gDNA z buněk s jádry:
  nezkreslené a přesné výsledky analýzy
 • Minimální hemolýza – maximální kvalita vzorků – spolehlivé výsledky

Další informace ke zkumavkám S-Monovette® na stránkách sarstedt.com

 

 

 

Optimální stabilizace vzorků typu Liquid Biopsy (tekutá biopsie)


Analýza bezbuněčné DNA (angl. cell free DNA; zkráceně: cfDNA) pomocí tekuté biopsie hraje stále větší roli při včasné detekci odmítnutí transplantátu, neinvazivním prenatálním testování a molekulární charakterizaci a monitorování terapie nádorových onemocnění. Aby mohla být cfDNA použita k analýzám, je ve vzorku požadována určitá minimální koncentrace. Bez stabilizace začnou krevní buňky již během několika hodin uvolňovat gDNA, čímž je původní obsah cfDNA v plazmě příliš silně zastřen gDNA.
Tento problém řeší nová zkumavka S-Monovette® cfDNA Exact tak, že stabilizuje cfDNA při teplotě 4 °C až 37 °C po dobu až 14 dnů. Zkumavka S-Monovette® cfDNA Exact standardizuje preanalytickou fázi vzorků tekuté biopsie a zaručuje jejich vynikající kvalitu

 

Application notes


Applied Biosystems – MagMax™ Cell-Free DNA Isolation Kit (REF A29319) for Isolation of S-Monovette® cfDNA Exact stabilized samples

MACHEREY-NAGEL – NucleoSpin Blood Kit (REF 740951.50) for Isolation of S-Monovette® cfDNA Exact stabilized samples

MACHEREY-NAGEL – NucleoMag® cfDNA kit (REF 744550.4) for Isolation of S-Monovette® cfDNA Exact stabilized samples

MACHEREY-NAGEL – NucleoSnap® cfDNA Plasma-Kit (REF 740300.50) for Isolation of S-Monovette® cfDNA Exact stabilized samples

Zymo – Quick-cfDNA Serum & Plasma Kit (REF D4076) for Isolation of S-Monovette® cfDNA Exact stabilized samples

Promega GmbH – Maxwell® RSC ccfDNA LV Plasma Kit (REF AS1840) for Isolation of S-Monovette® cfDNA Exact stabilized samples

Comparison of S-Monovette® cfDNA Exact with two blood collection tubes for stabilization of cfDNA

 

S-Monovette® RNA Exact

S-Monovette® RNA Exact


 • Spolehlivá stabilizace vzorků:
  • při pokojové teplotě až 5 dnů
  • zchlazené (8 °C) až 14 dnů
  • bpři teplotě -80 °C stabilní po mnoho let
 • Nejspolehlivější výsledky analýzy díky konzistentně spolehlivé stabilizaci různých transkriptů a maximální výtěžek RNA
 • Výrazně rychlejší izolace RNA v porovnání s etablovanými systémy – efektivní time management – výsledky k dispozici rychleji

Další informace ke zkumavkám S-Monovette® na stránkách sarstedt.com

 

 

 

Přesné výsledky se zkumavkou S-Monovette® RNA Exact


Vzorky krve jsou snadno dostupným zdrojem biomarkerové RNA, kterou lze použít pro analýzu genové exprese. Kromě toho lze prostřednictvím analýzy RNA rozpoznat změny exprese související s onemocněními, a proto se RNA používá k diagnostice infekcí, nádorů, rakoviny, autoimunitních a metabolických onemocnění, což umožňuje aplikovat cílenou terapii. Nízká stabilita RNA a nepřirozené změny exprese (např. indukce stresových genů) po odběru krve však představují omezení pro její použití. Tyto problémy se vyřeší použitím S-Monovette® RNA Exact tak, že se pro následné analýzy zpřístupní skutečný vzorec genové exprese.
Použití S-Monovette® RNA Exact zaručuje standardizaci odběru vzorků pro následné analýzy genové exprese.

 

Application notes


Stabilization of more than 47.000 transcripts by the SARSTEDT S-Monovette® RNA Exact

The S-Monovette® RNA Exact stabiliser solution maintains sample integrity over multiple freeze/thaw cycles without loss of quality

revvity - Automated RNA purification from S-Monovette RNA exact with the chemagic 360 instrument.

InviMag® Blood RNA Exact Kit/ IG & S-Monovette® RNA Exact

MACHEREY-NAGEL NucleoSpin® RNA Blood Midi

Simultaneous extraction of mRNA and microRNA with the MagMAX™ mirVana™ Total RNA Isolation Kit from S-Monovette® RNA Exact

Simultaneous extraction of mRNA and microRNA with the Maxwell® CSC RNA Blood Kit from S-Monovette® RNA Exact

Impact of RNA Stabilizing Blood Collection Tubes on Gene Expression Data Validity – A Comparison of S-Monovette® RNA Exact, PAXgene™ Blood RNA Tubes & Tempus™ Blood RNA Tubes

Simultaneous extraction of mRNA and microRNA with Norgen Total RNA Purification Kit

 

Těšíme se na vaši zprávu.Odesláním tohoto formuláře potvrzujete, že jste si přečetl/a Zásady ochrany dat .


Rádi vám pomůžeme!

Rádi vám pomůžeme!

info.cz@sarstedt.com

Tel.: +420 281 021 491

home
home